Dagindeling

Dagindeling van een normale schooldag bij Pius X (*)
1ste lesuur van 8.15 u. tot 9.05 u.
2de lesuur van 9.05 u. tot 9.55 u.
Pauze van 9.55 u. tot 10.10 u.
3de lesuur van 10.10 u. tot 11.00 u.
4de lesuur van 11.00 u. tot 11.50 u.
Middagpauze van 11.50 u. tot 12.45 u. / Einde van de lessen op woensdag voor alle klassen
5de lesuur van 12.45 u. tot 13.35 u.
6de lesuur van 13.35 u. tot 14.25 u.
Pauze van 14.25 u. tot 14.35 u.
7de lesuur van 14.35 u. tot 15.25 u.
Einde van de lessen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
(*) De leerlingen moeten voor het belsignaal op de speelplaats zijn.
Thuis tijdig vertrekken is dus aangewezen.

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens.
Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) informeren wij je in deze privacyverklaring over de verwerkingen
die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen

Afspraken leerlingen schooljaar 2018-2019 vind je in de onthaalbrochure
Download hier de onthaalbrochure

   

Nuttige Links
_____________

SOL
Academic software
contact met leerkrachten
Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?
Knooppunt
De Lijn
Pius X-College
Studietoelagen
CLB
Arktos