Klascoach

Elke klas krijgt 1 of 2 klascoaches. Een klascoach is een leerkracht die een extra oogje in het zeil houdt in je klas. Meestal is dit de leerkracht die veel uren in je klas lesgeeft. Hij of zij deelt de rapporten uit, spreekt met je ouders op een oudercontact enz. Je kan als je hulp nodig hebt naar je klascoach stappen, maar ook andere vakleerkrachten staan voor je klaar.

Klassenraad

Alle leerkrachten van een klas komen samen in een klassenraad. Zij komen ter voorbereiding van elk rapport samen. Er wordt niet alleen gekeken naar je resultaten, maar ze bespreken ook je houding, je gedrag, of je je goed voelt,…

Een klassenraad kan samengeroepen worden wanneer er problemen opduiken met een bepaalde leerling of in de klas. Dat kan b.v. gaan over een leerling die lang ziek is, een nieuwe leerling, maar ook over een klas die heel rumoerig is, een klas waarin gepest wordt,… Al naargelang de situatie is ook de directie en iemand van leerlingenbegeleiding aanwezig.

Oudercontacten

Na elk rapport organiseren we oudercontacten. Dit is een moment waarop je ouders de kans krijgen om te spreken met de klascoach.

Het is niet nodig om te wachten op een oudercontact. Je ouders kunnen gedurende het schooljaar contact opnemen met de school of met bepaalde leerkrachten. We staan hen graag te woord.

Leerlingenbegeleiding

We willen dat je je thuis voelt bij ons op school. Je kan daarvoor terecht bij je klascoaches, je leerkrachten, maar ook bij de leerlingenbegeleiding. Je vindt het lokaal helemaal in het topje van onze school ‘De Boomhut'. Je bent daar altijd welkom.

Zoek je wat koelte in het heetst van de strijd?

Kom onder onze blaadjes zitten

Wil je het eens vanuit een ander standpunt bekijken?

Nestel je op onze takken

Zoek je een stevige houvast?

Leun tegen onze stam

Wil je wat dieper graven?

Vind je wortels hier

in de boomhut van de school!

Hier woont de leerlingenbegeleiding

en af en toe komen de CLB-medewerkers op visite

en jij

bent altijd

Welkom

 

CLB

Onze school werkt nauw samen met het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) van Diest-Tessenderlo. Elke week vergaderen de CLB-medewerkers met onze leerlingenbegeleiding en indien nodig met de directie.

In dit overleg worden alle leerlingen overlopen die het moeilijk hebben, om welke reden dan ook. Dit kan gaan over leerlingen die vaak afwezig zijn of te laat komen, die het thuis moeilijk hebben, die op school vaak in ruzies terecht komen, die het niet gemakkelijk vinden om te studeren,…

Samen zoeken we naar een manier om leerlingen te helpen of te begeleiden.

Je kan ook buiten de school om een afspraak maken met de mensen van het CLB. Ze zijn te bereiken op 013 31 27 29 of via ‘diest@clbdiesttess.be'.

Infoavond

We organiseren regelmatig infoavonden waarop jij en je ouders altijd zijn uitgenodigd. In het begin van het schooljaar leggen we de werking van onze school uit. Naar het einde van het schooljaar organiseren we een infoavond rond de keuzemogelijkheden voor de tweede graad.

In samenwerking met de andere scholen van Tessenderlo organiseren we infoavonden rond thema's die voor elke ouder interessant kunnen zijn. Denk b.v. aan een infoavond rond leren leren en sexting.

Oudercomité

Onze school heeft al jaren een goed werkend oudercomité. Zij werken aan een goede vertrouwensrelatie tussen de school en ouders. Als je ouders wensen, ideeën of moeilijkheden hebben die ze niet rechtstreeks met de directie of leerkrachten willen bespreken, kan het oudercomité een tussenpersoon zijn.

Je kan het oudercomité best bereiken via hun voorzitter Yves Put op telefoonnummer 0468 12 83 99.