Het oudercomité
_____________

Wie zijn wij ?

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die, samen met de directie en de leerkrachten,
willen meewerken aan het creëren van een toffe school voor onze kinderen.

Wat doen wij ?

Spreekbuis voor ouders
Het oudercomité vergadert een vijftal keer per schooljaar met de directie om de wensen van de leerlingen en/of ouders kenbaar te maken,
suggesties te doen en eventuele moeilijkheden te bespreken die ouders niet samen met de directie of leerkracht wensen te bespreken.

Drie leden van het oudercomité zetelen bovendien in de schoolraad, een adviesorgaan met vertegenwoordiging van directie,
leerkrachten, leerlingen, lokale gemeenschap en ouders.

Helpende hand

Het oudercomité levert ‘helpende handen” bij activiteiten die de school inricht, zoals ondermeer:

- Opendeurdagen
- Gespreksavonden
- Mosselfeest
- Barbecue op het einde van het schooljaar

  Eigen activiteiten


Het oudercomité organiseert eigen activiteiten, waarbij zij rekent op de steun en hulp van directie,
leerkrachten en leerlingen.
Het oudercomité ondersteunt of organiseert gespreksavonden over thema’s die ouders aanbelangen;
voorbeelden zijn cyberpesten, drugspreventie, …

Financiële steun aan de school

Het oudercomité schenkt de opbrengst van haar verschillende activiteiten elk jaar aan de school
en/of de leerlingen om de schoolwerking financieel te steunen; het oudercomité steunt ondermeer:

- Vervoer van leerlingen op diverse uitstappen
- Attentie voor de dag van de leerkracht
- Gespreksavonden
- Diverse leerlingenevents
- Aankoop van fietsen voor verplaatsingen tijdens de les LO

Heeft u een vraag?
Stel ze gerust via mail aan onze voorzitter, Yves Put ( yves.put@telenet.be ).

Inschrijvingen
______________

Wanneer kan je je inschrijven?

Tijdens de openingsuren van de school:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 uur tot 15.30 uur
en woensdag van 8 uur tot 12 uur
hiervoor maak je best een afspraak via telefoon 013/662227

Tijdens de vakantie:

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is er een nieuw inschrijvingsdecreet van kracht.
Elke school is vrij om zelf het aantal leerlingen te bepalen per leerjaar, per studierichting, per niveau (A-stroom/B-stroom),
per klasgroep, per … om een vlotte schoolorganisatie te garanderen. Op die manier kan een school overvolle klassen voorkomen.

Het nieuwe inschrijvingsdecreet voorziet een voorrangsregeling. Hierdoor kan de school werken met bepaalde voorrangsperiodes.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de school.